Понеделник, 16 Септември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Стартира програмата на програмата на МТСП „Старт на кариерата”
До 13 април 2007 г. младежите могат да подават в дирекциите “Бюро по труда” по регистрация комплект документи с молба - заявление за участие по програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Документите се подават лично. (Подробности по процедурата могат да бъдат прочетени на сайта на МТСП в рубриката „Други програми и проекти”/Програма „Старт на кариерата”).
В програмата могат да кандидатстват младежи до 29 г., регистрирани като безработни лица в дирекциите “Бюро по труда”, без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование през предходната или текущата година и имат добър успех от дипломирането (над 4.00).
Общо 274 министерства, първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, общински и областни администрации, са заявили, че имат желание да наемат 2237 младежи. По първата процедура на програмата за тази година, работа ще могат да започнат 458 младежи – 28 в областните администрации, 194 – в общинските администрации и 236 – в министерства и други ведомства.
Реализацията на програмата спомага за преодоляване на изтичането на мозъци от страната, за улесняване на прехода от образователната система към трудовия живот и предотвратяване на загубата на квалификация и остаряването на знанията и уменията на младежите с висше образование. Положителен резултат от реализацията й се отчита и по посока на възможностите, които се предоставят за обновяване на сектора „публична администрация”.

Информация на: МТСП


Календар
« Sep 2019 »
m t w t f s s
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район