Понеделник, 09 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Правителството ще подпомага общините при усвояването на средствата от Европейския съюз
Министър-председателят Сергей Станишев проведе работна среща с кмета на Пазарджик Иван Евстатиев и екипа му. На нея присъстваха и областният управител Ангел Чолаков и заместник-министърът на транспорта Георги Петърнейчев
По инициатива на министър Чакъров в понеделник ще се състои работна среща с общини, в които се реализират проекти по програма ИСПА
Работна среща с 57 общини-бенефициенти по програма ИСПА организира в понеделник -02.10.06г. Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.
Целта на срещата е да се направи анализ на изпълнението на проектите досега, да се посочат възниквали проблеми, за да бъдат избягвани те в бъдеще и да се даде конкретна информация какви са ангажиментите на общините и какво е необходимо да направят по подготовката на проекти за усвояване на средства по оперативната програма “Околна среда”.
Сформира се граждански комитет за въвеждане на Граждански защитник в община Родопи
По време на проведената на 20.09.06г. кръгла маса на тема "Основна роля на Гражданския защитник и ползи за гражданите от въвеждането му на местно ниво", се сформира граждански комитет, който има за цел да изработи всички документи свързани с избора и дейността на граждански защитник в община Родопи.
Кръглата маса е организирана от АОЮЦР "Хебър" по проект "Имам право - изграждане на устойчив модел на граждански контрол над местното самоуправление с институционализиране на граждански защитник. Проектът е финансиран от Институт "Отворено общество" чрез "Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
На 05-06, октомври, 2006г. АОЮЦР "Хебър" ще проведе семинар на тема "Актуализиране на целите и мерките в Общинските планове за развитие и включване в тях на конкретни проекти, съответстващи на целите в референтната рамка”
Семинарът ще се проведе в гр. Велинград и ще обхване 22 общини - членове на АОЮЦР "Хебър". Лектор на мероприятието ще бъде арх. Белин Моллов - Съветник на Министъра на Регионалното развитие и благоустройство.
Целта на обучението е да запознае общинските служители с възможностите за ползване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и с актуализацията на Националната стратегическа референтна рамка на България за периода 2007 – 2013г.
АОЮЦР "Хебър", проведе консултация на тема "„Представяне на стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008г.”
На 28.09.2006г. в гр. Пловдив, АОЮЦР "Хебър" проведе консултация за служителите от 22 общини на Пловдивска и Пазарджишка област. Лектор на мероприятието беше д-р Антоний Гълъбов - социолог към БАН. Тема на мероприятието бе приетата "Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008г."
До края на годината ще бъдат обявени новите програми за малки проекти по ФАР
До края на годината изпълнителна агенция ФАР към МРРБ ще обяви следващата програма на Фонда за малки проекти България - Турция по финансовия меморандум за 2005 г.
Над 90 на сто от тръжните досиета по финансовия меморандум за 2005 г. са внесени в делегацията на Европейската комисия. Целта е след 30 ноември, когато изтича срокът на договорите по финансовия меморандум за 2004 г., да се обяви програмата по финансовия меморандум за 2005 г., и в рамките на следващата година да се анонсират процедурите по финансовия меморандум за 2006 г.,

Архив: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Календар
« Dec 2018 »
m t w t f s s
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район