Събота, 14 Декември 2019г.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 English


Международни институции

European Union
Council of the European Union
Court of Justice of the European Communities
European Commission
European Ombudsman
European Parliament
The Council of Europe
USAID
The World Bank
Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
The Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)
Assembly of European Regions (AER)

Държавни институции

Народно събрание
Президент на Република България
Министерски съвет на Република България
Електронен портал на българското правителство

Агенция "Бюро за финансово разунаване"
Агенция "Митници"
Агенция за държавен вътрешен финансов контрол
Агенция за държавни вземания
Агенция за икономически анализи и прогнози
Агенция за малки и средни предприятия
Агенция за насърчаване на МСП
Агенция за приватизация
Агенция за следприватизационен контрол
Агенция за социално подпомагане
Агенция за чуждестранни инвестиции
Агенция за ядрено регулиране
Агенция по заетостта
Агенция по кадастъра

Областна администрация - Пазарджик
Областна администрация - Пловдив
Областна администрация - Смолян

Конституционен съд
Върховен административен съд
Районен съд Пловдив
Окръжен Съд Пловдив
Апелативен съд Пловдив

Главна данъчна дирекция
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Европортал

Нестопански организации

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО)
Асоциация на дунавските общини (АДО)
Асоциация на родопските общини (АРО)
Регионална асоциация на общини Тракия
Регионално с дружение на общини Марица
Регионално сдружение на общини Янтра
Регионално сдружение на общини Централна Стара планина
Сдружение на югозападните общини
Национална асоциация "Правна инициатива за местно самоуправление" (НАПИМС)
Институт за пазарна икономика
Институт "Отворено общество" София
Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий"

 


Актуално

Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Анкета

Промени ли се работата на местната власт след членството на страната ни в ЕС?

Да
Не
Донякъде

Резултати

© 2005 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район