Събота, 14 Декември 2019г.
ЗА НАС - Структура
 English


Органите на Асоциация на общини от южен централен район "Хебър" са:

Общо събрание
Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. В него участват всички членове на Асоциацията, като всеки от тях има право на един глас. Общото събрание се свиква от Управителния съвет, по искане на Председателя на УС, по решение на УС, по решение на КС или по искане на една трета от членовете на Асоциацията.

Управителен съвет
Асоциацията се управлява и представлява от управителен съвет. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от две години. Управителният Съвет се състои от седем члена, които са членове на Асоциацията. Управителният съвет избира Председател и заместник-председател от състава си.

 

Председател на УС - Община Пловдив

представлявана от Славчо Атанасов

кмет на община Пловдив

Членове на УС
Община Пазарджик – представлявана от Тодор Попов – кмет на община Пазарджик и зам. – председател на ОбС Пазарджик
Община Асеновград – представлявана от д-р Христо Грудев – кмет на община Асеновград
Община Велинград – представлявана от Иван Лебанов – кмет на община Велинград
Община Калояново – представлявана от инж. Александър Абрашев – кмет на община Калояново
Община Лесичово – представлявана от Иван Стоев – кмет на община Лесичово
Община Марица – представлявана от Запрян Дачев – кмет на община Марица

Контролен съвет
Контролният съвет се състои от трима членове на Асоциацията, които не са членове на Управителния съвет. Избира се от Общото събрание за срок от две години. Членовете на контролния съвет избират Председател от състава си.

Членове на КС
Община Родопи – представлявана от Йордан Шишков – кмет на община Родопи
Община Панагюрище – представлявана от Георги Гергинеков – кмет на община Панагюрище
Община Септември – представлявана от Томи Стойчев – кмет на община Септември

Екип на Асоциация на общини от южен централен район "Хебър" „ХЕБЪР”

Константин Георгиев - Изпълнителен директор
Веселин Делитонев - Координатор проекти и обучение
Лиляна Мурджева - Технически сътрудник


Актуално

Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Анкета

Промени ли се работата на местната власт след членството на страната ни в ЕС?

Да
Не
Донякъде

Резултати

© 2005 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район