Събота, 14 Декември 2019г.
Н О В И Н И
 English

Семинар на тема: „Организация и контрол на ДДД мероприятия в селищни системи”
На 24.02.2012г, се проведе семинар на тема: „Организация и контрол на ДДД мероприятия в селищни системи” съвместно с Българска асоциация на пест контрол операторите.
Участие взеха както членове на АОЮЦР „Хебър”, така и представители на дурги общини и специалисти.
Презентаций по темата бяха направени от биолози и еколози.
Участие взе и ипълнителният директор на Bayer Environmental science – България.
Скръбна вест
Днес 03.02.2012г., почина кметът ма Община Съединение и наш колега, Евгений Маринчешки.
Управителен съвет на АОЮЦР "Хебър"
На 12.01.2012г., от 11:30, в гр. Пловдив, в заседателната зала на Община Пловдив, ще се проведе управителен съвет при следния дневен ред:
1. Разглеждане на програмата за 2012г.
3. Прекратяване на членството на Община Сопот
4. Разни.
Семинар на тема:”Превенция на дискриминация спрямо рискови групи в Южен Централен Район”
На вниманието на присъстващите асоциирани членове ще се предоставят възможности за подобряване на социални услуги за „Превенция на дискриминация” за гражданите на управляваната от Вас община и възможности за финансирането и от донорски организации.
1.Семинарът ще се проведе на 23.06. 2011 г. и 24.06.2011 г. в гр.Велинград в конферентната зала на Гранд хотел „Абир”;
2.Осигурена е нощувка за участниците в семинара в Гранд хотел „Абир”, гр. Велинград, www.abeerhotel.com;
3.АОЮЦР „Хебър” поема изцяло разходите по настаняване, храна и материали, свързани със семинара;
4.Моля, посочeте и имената на още един представител от Вашия екип, по възможност с ресор социални дейности, който ще присъства на семинара.
България чества 135 години от Априлското въстание
На 1-ви май започнаха тържествата по повод на 135-годишнината от Априлското въстание, смятано за връх на национално освободителната борба на българите срещу османското владичество.
По покана на кмета на Община Панагюрище - г-н Георги Гергиноков, изпълнителният директор на АОЮЦР „Хебър” г-н Константин Георгиев присъства на тържествата.
Официални гости на събитието бяха президентът Георги Първанов, представители на правителството, депутати, представители на висшия клир на Българската православна църква.
За честването делегации изпратиха побратимените на Панагюрище градове Пятигорск (Русия) и Кавадарци (Македония).
Покана за Общо събрание на АОЮЦР "Хебър" 29.04.2011г.
Управителният съвет на АОЮЦР "Хебър", свиква Общо събрание, което ще се проведе на 29.04.2011г. от 11:30ч. в гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, залата на ОбС Пловдив, при следният дневен ред:
1. Приемане на отчета за дейността на АОЮЦР "Хебър" за 2010г.
2. Одобрение на годишният финансов отчет за 2010г.
3. Приемане на бюджета за АОЮЦР "Хебър" за 2011г.
4. Приемане на програмата за развитие на АОЮЦР "Хебър" за 2011г.
5. Разни
При липсата на кворум събранието ще се проведе в същият ден в 12:00ч., на същото място и при така обчвения дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Решението е прието на заседание на Управителният съвет от 27.01.2011г.

Архив: 1 2


Актуално

Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Анкета

Промени ли се работата на местната власт след членството на страната ни в ЕС?

Да
Не
Донякъде

Резултати

© 2005 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район