Събота, 14 Декември 2019г.
ЗА НАС - Членство
 English


Членството в Асоциацията е доброволно. В нея може да членува всяка община, общинска или друга обществена организация, която: споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане; изпълнява неговия устав; споделя идеята за подпомагане на местните власти в усилията им за постигане на демократично и устойчиво развитие на общините от Южен централен район; плаща редовно членския си внос.
В Асоциацията могат да членуват и асоциирани, и почетни членове. Асоцииран член може да бъде всяко българско или чуждестранно лице, което подкрепя основната цел на Асоциацията и работи за нейното постигане. Почетни членове са онези лица от страната и чужбина, които имат особени заслуги за постигане целите на Асоциацията. Асоциираните и почетните членове нямат право на глас в Общото събрание и не могат да бъдат избирани в Управителния и Контролния съвет.


Актуално

Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Анкета

Промени ли се работата на местната власт след членството на страната ни в ЕС?

Да
Не
Донякъде

Резултати

© 2005 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район