Събота, 14 Декември 2019г.
АКТУАЛНО
 English

 

Покана по ОП "Регионално развитие": Подкрепа за развитието на туристически атракции

Министерството на регионалното развитие и благоустройството представя покана по процедурата ''Подкрепа за развитието на туристически атракции'' на ОП ''Регионално развитие''.

Цел

Подкрепа за развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Дейности


- Развитие на природни, културни и исторически атракции - реставрация, консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.;
- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове);
- Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите (пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт);
- Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
- Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Бенефициенти


Общини, сдружения на общини, местни, регионални и национални туристически организации, Министерство на културата, публични организации, управляващи паметници на културата с национално значение съгласно класификацията на Националния институт за паметниците на културата. Списъкът с допустимите общини е публукиван на интернет страницата на ОП ''Регионално развитие''.

Бюджет: 82 858 124 лв.


Краен срок: 4 септември 2009 г.

 Актуално

Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Анкета

Промени ли се работата на местната власт след членството на страната ни в ЕС?

Да
Не
Донякъде

Резултати

© 2005 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район