Сряда, 11 Декември 2019г.
ЗА НАС - Кои сме ние
 English


Въведение

Асоциация на общини от южен централен район “Хебър” е доброволно сдружение за осъществяване на нестопанска дейност в обществена полза. В него могат да членуват общини, общински или други обществени организации и физически лица, споделящи идеята за подпомагане на местните власти в усилията им за постигане на демократично и устойчиво развитие на общините.
Асоциация на общини от южен централен район “Хебър” е учредена на 15.12.1997 година под името РСО “Филипопол” със седалище в Пловдив. През 2000 година името е променено на АОЮЦР “ХЕБЪР”.
В настоящия момент членове на Асоциация "Хебър” са 19 общини: Aсеновград, Белово, Велинград, Калояново, Куклен, Лесичово, Марица, Пазарджик, Панагюрище, Перущица, Пещера, Пловдив, Раковски, Родопи, Септември, Сопот, Стрелча, Съединение. Общините са разположени в две области: Пловдивска и Пазарджишка.

Мисия

Мисията на Асоциация на общини от южен централен район “Хебър” е отговорно и активно да допринася за усъвършенстването на местното самоуправление, да повишава ефективността и прозрачността в общинската дейност, да допринася за подобряване на правната среда, която определя дейността и работата на общините, да разширява и стимулира участието на гражданите в местното самоуправление, да развива икономическия капацитет в региона.

Цели и задачи

Да осъществява съвместна териториално-устройствена, пазарно-стопанска, социална, екологична и координирана инвестиционна политика за постигане на ефективно, отворено и устойчиво местно самоуправление.
Да бъде координатор за съвместяване на националните стратегии за развитие на общините, регионалните програми и местните интереси в развитието на общините, членуващи в нея.
Да представлява и защитава интересите на членовете си пред държавни, национални и регионални институции и обществени организации и фондации.
Да съдейства при разработването на предложения за промени в законовата уредба в областта на местното самоуправление, местната администрация и други нормативни актове, отнасящи се до работата и проблемите на общините.
Да повишава информираността, квалификацията и уменията на представителите на местните власти, с цел повишаване ефективността и качеството на работата на общинската администрация.
Съвместно с общинските, регионалните и централните власти, предприятията, научните звена и неправителствените организации да участва в изработването на политики, допринасящи за ефективно и успешно интегриране в европейските структури.Актуално

Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Анкета

Промени ли се работата на местната власт след членството на страната ни в ЕС?

Да
Не
Донякъде

Резултати

© 2005 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район