Неделя, 08 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

АОЮЦР „Хебър” изпрати писмо с искане до Министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов
На 10 септември 2009 г АОЮЦР „Хебър” изпрати, с Решение на Управителния съвет, писмо с искане до Министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, да бъде отменена Заповед № 1287 от 31 август 2009г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Калина Илиева. С тази Заповед се скъсява срокът за подаване на проекти по Мярка 321 от ПРСР, както и по Приоритетна ос 1, операция 1-4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” с 45 дни в последния момент.
Първоначално, определеният краен срок за представяне на проектите по тази мярка беше 30 октомври 2009г. Със Заповед № 1287, този срок се променя на 15 септември 2009г., което създава проблем на Общините членове на Асоциацията, както и на общините от цялата страна, да спазят новия срок за внасяне на своите проекти поради липса на технологично време.

Например:
Община Куклен разработва три проекта по тази мярка, като е създала организация, която да и позволи те да бъдат внесени в срок до 30 октомври 2009г. За предпроектни проучвания, за проектиране, за консултации по изготвяне на общата документация и за такси за различни разрешения са изразходвани до този момент сумата 355 746 лв. Вероятно, поради необходимостта от отчуждаване и промяна предназначението на терени, предвидени за изграждане на Пречиствателни станции тази сума може да достигне 400 000 лв.
Отнемането на възможността на Община Куклен, както вероятно и на други общини, да изготви и внесе проектите си до 30 октомври 2009г. я поставя в неравностойно положение спрямо общините, които ще успеят да внесат същите до 15 септември 2009г. Чрез тази заповед се нарушава основния принцип на равнопоставеност на потенциалните кандидати.


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район