Неделя, 08 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

ЕС дава още 6 млн. евро за развитие на човешките ресурси
По европейската предприсъдинителна програма ФАР България ще получи още около 6 млн. евро за развитието на човешките ресурси и насърчаване на заетостта, съобщиха от Министерството на труда и социалнaта политика (МТСП), цитирани от БТА. Средствата са по финансов меморандум за 2005 г. За целта министерството планира информационна кампания в София, Видин, Пловдив, Русе, Варна и Бургас между 10 и 17 януари.

МТСП предстои да разпредели общо 7.8 млн. евро за проектите по Програма ФАР 2005 - Икономическо и социално сближаване, като две трети от средствата са осигурени от Европейския съюз, а останалите средства са национално съфинансиране. Досега със средства по ФАР от 2004 г. беше финансирано закупуването на компютърно оборудване за около 120 професионални училища, както и осигуряването на различни уреди за професионалните паралелки в заведенията из страната.

Новата програма е разделена на няколко компонента. Индикативната сума, предвидена за създаването на заетост, е 6 млн. евро. Фирми и предприятия с опит в бизнеса ще получат безвъзмездната помощ между 10 хил. евро и 100 хил. евро. Целта е насърчаването на създаването на нови работни места и подобряване на перспективите за заетост и социално сближаване в отговор на потребностите и изискванията на местния пазар. Идеята е да се разкрият приблизително 900 нови работни места.

Вторият компонент по програмата обхваща насърчаване на предприемачеството и по него са предвидени 800 хил. евро. Той е предназначен за организации, занимаващи се с обучение по предприемачество, като висши училища, институции в системата на професионалното образование и обучение в България и организации, предоставящи консултантски услуги и други. Те могат да получат безвъзмездната помощ между 30 и 50 хил. евро. Целта е да се насърчи предприемачеството сред хората в трудоспособна възраст. Допустимите дейности следва да бъдат насочени към предоставяне на подходящо професионално обучение за използване на средства с цел стартиране на независима икономическа дейност от потенциалните предприемачи, както и обучение за създаване у тях на предприемачески и управленски умения, поясняват още от МТСП.

Третият компонент обхваща пък развитието на мрежа от центрове за обучение на възрастни, за което са предвидени 1 млн. евро. Компонентът е насочен към подпомагане развитието на най-малко 10 центъра за обучение на възрастни, както и подкрепа за осигуряването на професионално обучение на най-малко 400 безработни и други активно търсещи работа лица. Схемата за безвъзмездна помощ е отворена за обучаващи институции, като средствата, които те могат да получат, са между 50 и 100 хил. евро. Схемата включва дейности за разработване на учебни програми, осигуряване на курсове за професионално обучение, ремонт на съществуващите сгради на центровете и доставка на оборудване за ефективно провеждане на учебния процес.


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район