Сряда, 11 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Всички общини с по-висока безработица с 0% данък печалба от 2007г.
В момента данък печалба е 0% в над 100 общини с висока безработица.
Сред другите мерки за подобряване на бизнес климата в страната Борисов посочи плановете корпоративният данък да бъде намален до 10% през 2007 г. от 15% в момента, срок от 30 дни за възстановяване на ДДС на фирми износители, намаляване на данъчната тежест, която беше понижена с 6 процентни пункта през 2006 г., с още 3 пункта през 2007 г.
По думите му общият показател на бизнес климата се е покачил с нови 0.6 пункта през септември 2006 г. и е достигнал за трети път нов дългосрочен максимум от 1994 г. насам. През октомври позитивната тенденция бе прекъсната, но въпреки това стопанската конюнктура в страната остава благоприятна.
България е на 54-то място по условия за развитие на бизнеса в света и минава с пет места напред в сравнение с 2005 г., според доклад "Правенето на бизнес през 2007 г. - Как да реформираме?" на Световната банка. Страната се изкачва с шест места и в класацията за леснота за стартиране на бизнес.
Бяха посочени и данни за чуждестранните инвестиции, които през първата половина на 2006 г. са достигнали “рекордно ниво“ от 25,1% от БВП.
За 2005 г. инвестициите “на зелено” бяха 2,3 млрд. евро, а преките чуждестранни инвестиции за периода януари-юли 2006 г. - 1,6 млрд. евро.
Като предизвикателствата за българската икономика бяха посочени енергоемкостта и за пореден път необходимостта от иновации и квалификация на работната ръка.
“Наблюдава се повишено търсене на квалифицирани кадри от страна на бизнеса при ограничено предлагане”, каза Лъчезар Борисов.
Само 3,4% от общия брой предприятия се занимават с научно-изследователска и развойна дейност.
Нисък е и делът на разходите за научно-изследователска и развойна дейност – 0.51% от БВП при средноевропейско равнище за 15-те стари членки на ЕС от 1.95% за 2004.
Борисов цитира и няколко програми като инструменти за повишаване на конкурентноспособността. Такава е Оперативната програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 , която разполага с бюджет от около 1.2 млрд. евро и се управлява от Министерство на икономиката и енергетиката.
Предвидено е тя да стартира след официалното одобрение от ЕК и след пълноправно членство на България.
Борисов посочи няколко приоритета, които министерството си е поставило за периода след евроинтеграцията. Един от тях е развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности, за което ще бъде отделен бюджет от 155 млн.евро. За подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес-среда ще бъдат отделени 775 млн. евро, за финансови ресурси за развитие на предприятията -180 млн. евро, а за укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика - 87 млн. евро.


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район