Неделя, 08 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Агроведомството разпредели парите за селските райони
Ако българските производители успеят навреме да подготвят своите проекти, за седемгодишния период в сектора ще бъдат използвани над 3.6 млрд. лв. Най-голяма част от парите ще отидат за подобряване на конкурентоспособността на земеделието и горския сектор - над 1.2 млн. евро, от които 984.5 млн. са от европейския фонд и над 246 млн. - от националния бюджет. Средствата са насочени за модернизация на технологиите, въвеждане на европейските стандарти за производство, окрупняване на стопанствата с цел повишаване на тяхната ефективност и др. По тази ос фермерите могат да кандидатстват и с проекти за обучение на персонала в областта на агрономството и лесовъдските дейности. Ще се одобряват и проекти на земеделски производители, които участват в системи за подобряване на качеството на храните. Ще се подпомагат и лични стопанства, които преструктурират производството си и увеличават производството си за пазара. Значителни средства ще се отпускат и за възпроизводство и сертифициране на горите, за засаждане на нови терени и др.
Над 922 млн. евро са предвидени за проекти на малките общини. Освен инфраструктурни проекти ще се финансират и инвестиции в селския туризъм, работилници за поддръжка и ремонт на машини за земеделски дейности, дори използване на биомаса за горива.
По тази ос Европейският съюз подпомага и начинаещи компании в изостанали селски райони, които не се занимават директно със земеделие. Парите се дават за микропредприятия с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. евро.
Средствата за опазване на околната среда са сред приоритетите на земеделското министерство. По плана за развитие на биологичното земеделие България е предвидила бюджет от 165.8 млн. лв. От тях само за развитие на пазара на биологични продукти са заделени над 30.7 млн. лв., припомниха експерти.


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район