Неделя, 08 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Иституциите за закрила на детето с преразпределени роли
Задачата е ефективна реализация на дейностите, насочени към намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции, чрез предлагане на алтернативни грижи и услуги в общността и оказване на подкрепа на децата и семействата в риск. Друга част от мерките са насочени към създаване на възможности за равноправен достъп до качествено образование, интегриране на децата със специални образователни потребности и децата от етническите малцинства.
Обръща се и специално внимание на развитието на здравните услуги, насочени към децата и младите хора, на програмите за здравна култура и сексуалното възпитание на учащите се, на превенцията и профилактиката на СПИН и полово предавани болести. Предвиждат се мерки за разширяване на профилактиката и ограничаване на заболеваемоста, за рязко намаляване на детската смъртност и подобряване на детското и майчиното здраве. До 2009 година детската смъртност трябва да намалее на 9,5 на 1000 живородени, а 80% от малолетните и непълнолетните, включително и тези с висок риск, трябва да познават начините за заразяване и методите за превенция на СПИН. До 2009 година се предвижда и намаляване с 10% на непълнолетните, които са извършили престъпления, и на непълнолетните с асоциално поведение в сравнение с 2005 година, както и броят на децата, жертви на насилие.


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район