Неделя, 08 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Общините се борят за 1.3 млрд. евро за регионално развитие
В периода 2007 - 2013 г. страната ни ще получи около 1.3 млрд. евро от европейския фонд за регионално развитие. Средствата ще отидат за подпомагане на общините. Още около 200 млн. евро ще трябва да бъдат осигурени от държавния бюджет за 7-годишния планов период. Оперативна програма "Регионално развитие" все още не е одобрена. Оптимистичните прогнози са това да се случи най-рано през септември следващата година. Затова реалното усвояване на средствата ще започне през 2008 г.
Средствата по оперативната програма "Регионално развитие" ще бъдат изразходвани по четири приоритета. Най-много около 600 млн. евро са предвидени за градско възстановяване и развитие. Целта е да се намалят различията между отделните региони. Проектите, с които могат да кандидатстват общините, трябва да са в областта на възстановяването на обществени сгради като училища, театри, читалища, библиотеки и социални домове. Ще се финансират и мерки за енергийна ефективност на обществените сгради, т.нар. саниране. Друга мярка, която ще се финансира по този приоритет, е създаването на бизнес и индустриални зони, изграждането на надземна и подземна инфраструктура, строителство на велоалеи, възстановяване на паметници на културата.
Вторият приоритет е местни и регионални транспортни и комуникационни връзки. За него е предвидено да бъдат изразходвани около 400 млн. евро до 2013 г. Проектите, които ще се финансират, са ремонт на второкласни и третокласни пътища, както и пътните връзките от четвъртокласната мрежа между града и селата. Ще се дават средства и за въвеждането на автоматизирани системи за трафика в големите градове, както и за модернизирането на парка на градския транспорт - покупката на нови автобуси, тролейбуси и трамваи. По-малките населени места, които нямат достъп до съвременните комуникации като интернет, могат да кандидатстват с проекти за осигуряването на обществени сървъри. По тези два приоритета право на кандидатстване имат 83 общини. Това са всичките 28 областни центъра, както и по-големите общини.
Устойчивото развитие на сектора е третият приоритет от оперативната програма. За него са предвидени 150 млн. евро. Идеята е да се инвестира във вътрешността на страната, където сега туристическият продукт изостава, коментира Венелина Червенкова - Главен експерт "Програмиране на регионалното развитие" в МРРБ. Пари ще се дават още за археология, консервация и възстановяването на културно-исторически паметници, както и за развитието на екотуризма. Предвидени са средства и за популяризирането на археологически резервати, както и за подобряване на пътищата и инфраструктурата край тях. За да станат популярни ще им бъдат направени сайтове. За развитието на туризма могат да кандидатстват 88 общини, предимно от вътрешността на страната, както и такива, на чиято територия има минерални извори.
Ще се насърчават проектите, които обслужват две и повече общини. Примерно възстановяването на училище, здравна служба, библиотека на две общини.
Всички мерки няма да бъдат пуснати едновременно за финансиране. Процедурата за кандидатстване по програмата ще бъде подобна на тази по действащата сега ФАР, каза Червенкова. За да се облекчат общините, се предвижда формулярите за кандидатстване да са на български. Сега те са на английски, което затрудняваше местната власт.
В строителното министерството са получени 5000 предложения от общините.
Най-много са били проектите за водоснабдяване и пътища. Кметовете трябва да знаят, че подмяната и строителството на нова водопроводна мрежа няма да се финансира по "Регионално развитие", а по оперативната програма "Околна среда", посочи Червенкова. Набирането на офертите е ставало след попълването на фиш от общините с името на проекта, значението му, необходимите средства, какви са възможностите за съфинансиране, има ли изготвен идеен и работен проект на обекта. Сред 5000 предложения е имало и несериозни - само с едно заглавие на проекта и нищо повече. Така евросредства не могат да се усвояват, каза Червенкова. От постъпилите предложения регионалното министерство по степен на готовност е пресяло 1000 проекта. По-голямата част от тях са за ремонт на пътища на територията на две общини. Строителното министерство е заложило 5 млн. лв. за тяхното проектиране - оценка по оказване на въздействие на околната среда, изработването на чертежи.

Финансирането на проектите ще става по следната схема. След като е одобрен един проект, 85% от средствата по него се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% - от националния бюджет. Европарите (85%) обаче се отпускат едва след като даденият обект е изграден. Примерно след приключването на ремонта на пътя. Авансовото плащане може да бъде не повече от 10%. Това означава, че общините трябва да имат средствата в наличност, за да могат да реализират проекта. Едва след изпълнението му, и то при строга отчетност, ще им бъдат възстановени парите. Възможно е да не им бъдат признати всички направени разходи, ако при контрола се установи, че има харчени средства не по предназначението на проекта. Осигуряването на финансирането е големият проблем за местната власт, защото тя не разполага със свободни финанси.

ФЛАГ - новата спасителната риза за общините

Този фонд се създава с цел да се осигури липсващото финансиране на общините. Предвижда се той да бъде структуриран до края на годината и да заработи от 1 януари. ФЛАГ ще бъде с капитал от 100 млн. лв. От средствата 40% ще дойдат от държавния бюджет, а останалите - от международни финансови институции, като водеща е Европейската банка за възстановяване и развитие, каза зам.-министърът на регионалното развитие Димчо Михалевски. По думите му предвижда се лихвите да бъдат ниски - около 4% годишно, с гратисен период за погасяване на кредита. Тенденцията е с течението на времето функциите на фонда да отслабват, когато общините си стъпят на краката.
Според програмния директор на програмата на Американската агенция за международно развитие "Инициатива местно самоуправление" Емил Савов в периода 2007 - 2009 г. общините ще имат нужда от 250 - 300 млн. лв. годишно за финансиране на проектите от ЕС. Затова предизвикателството пред местната власт сега е да разшири потенциала си за собствени приходи и да осигури съфинансирането, каза Савов. Строителният министър Гагаузов смята, че няма да има проблем за недостигащите във фонда около 100 - 200 млн. лв., тъй като ще мине поне половин година, докато се стигне до одобряването на проектите.Проучване на Програмата за развитие на ООН показва, че над 70% от общините нямат одобрени проекти по предприсъединителните програми на ЕС, а само 7 на сто имат по три и повече проекта, получили финансиране. Една трета от общините въобще не са кандидатствали по европрограми, а една пета нямат идеи за проекти. Докладът на ПРООН е отпреди две години, като в проучването участваха 209 общини и 24 области. Капацитет за планиране, изготвяне на проекти и изграждане на партньорства по фондовете на ЕС притежават само ограничен брой големи, относително развити и урбанизирани общини, се казва още в доклада. Огромната част от анкетираните общини смятат, че основната пречка при разработването на проекти са ограничените финансови ресурси за съфинансиране. Само 28 на сто от общините и 4 на сто от областите са в състояние да отделят средства за съфинансиране на проектите. Останалите пречки при разработването им са сложните бюрократични изисквания и процедури, кратките срокове за подготовка, ограничените собствени знания и умения и неясните изисквания.Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район