Събота, 14 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

АОЮЦР "Хебър" започва реализацията на проект "Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства" в гр. Пазарджик
На 30-31.05.2006г. в Община Пазарджик, АОЮЦР “Хебър” започва реализирането на проект “Укрепване на общинския капацитет за идентифициране и подготовка на партньорски проекти, които да бъдат финансирани по Структурните фондове на ЕС” . Проектът е иницииран от Посолството на Великобритания и Програмата на ООН за развитие /ПРООН/, съвместно с българското правителство. Той е насочен към укрепване на капацитета на местните заинтересовани страни – Община Пазарджик, НПО и бизнеса за индентифициране и разработване на партньорски проекти, които да бъдат финансирани от Структурните фондове.


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район